051 – 4474681 admin@oranjemeisies.co.za

LEWENSWETENSKAP

Lewenswetenskap is die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot en met hul interaksies met mekaar en hulle omgewing. Om aanvaar te word as in-wetenskap, is dit nodig om sekere metodes te gebruik vir die
verbreding van bestaande kennis, of om nuwe dinge te ontdek.
Hierdie metodes moet hulself leen tot replisering en in-sistematiese-benadering tot die wetenskaplike ondersoek. Die metodes sluit in die formulering van hipoteses en die uitvoering van ondersoeke en eksperimente so objektief as moontlik om die hipoteses te toets.
Herhaalde ondersoeke word uitgevoer en aangepas. Die metodes en resultate word geanaliseer, geëvalueer en gedebatteer voordat hulle as geldig aanvaar word, deur die wetenskaplike gemeenskap.

Wetenskaplike ondersoeke is meestal oor dinge wat swak verstaan of nie ten volle verstaan word nie. Wetenskaplikes is dikwels betrokke in debatte en verskille. Die wetenskaplike kennis wat in die skool geleer word, is getoets en word oor die algemeen aanvaar. ’n Goeie onderwyser sal die leerders vertel van die debatte, argumente en geskille tussen wetenskaplikes wat eerste was om ‘n verskynsel te ondersoek.

Lewenswetenskap as ’n skoolvak
* Lewenswetenskap is die studie van lewe op verskillende vlakke van organisasie en bestaan uit ’n verskeidenheid van sub-dissiplines, of spesialisasierigtings, soos
– Biochemie
– Biotegnologie
– Mikrobiologie
– Genetika
– Dierkunde
– Plantkunde
– Entomologie
– Fisiologie (plant en dier)
– Anatomie (plant en dier)
– Morfologie (plant en dier)
– Wetenskaplike klassifikasie (plant en dier)
– Omgewingstudie
– Sosiobiologie (dieregedrag).
Op skoolvlak word al hierdie sub-dissiplines bekendgestel, in mindere of meerdere mate, om ’n breë oorsig van die vak lewenswetenskap te voorsien.

* Daar is drie redes vir die neem van lewenswetenskap:
– om nuttige kennis en vaardighede te voorsien wat in die alledaagse lewe nodig is;
– om leerders bloot te stel aan die verskeidenheid en omvang van biologiese studies en daardeur hul belangstelling te stimuleer en ’n bewustheid te skep van moontlike spesialisasie; en
– om voldoende agtergrondkennis te verskaf vir verdere studies in een of meer van die biologiese sub-dissiplines.

* Deur lewenswetenskap te bestudeer, sal leerders die volgende ontwikkel:
– hul kennis van belangrike biologiese begrippe, prosesse, stelsels en teorieë;
– ‘n vermoë om wetenskaplike kwessies en prosesse krities te evalueer en te debatteer;
– groter bewustheid van die maniere waarop biotegnologie en kennis van lewenswetenskap die mensdom gebaat het;
– ‘n begrip van die maniere waarop die mens ‘n negatiewe uitwerking het op die omgewing en die organismes wat daarin is;
– ‘n diep waardering vir die unieke diversiteit van biome in Suider-Afrika, in die verlede en die hede, en die belangrikheid van bewaring;
– ‘n bewustheid van die betekenis daarvan om ‘n verantwoordelike burger te wees in terme van die omgewing en lewenstylkeuses wat hulle maak;
– ‘n bewustheid van die bydrae van Suid-Afrikaanse wetenskaplikes;
– wetenskaplike vaardighede en maniere om wetenskaplik te dink wat hulle in staat stel om die leemtes in pseudo-wetenskap in die populêre media te sien, en
– ‘n vlak van akademiese- en wetenskaplike geletterdheid wat hulle in staat stel om te lees, praat, skryf en te dink oor die biologiese prosesse, -konsepte en -ondersoeke.

Oranje Skakels

Pre-Primêr

Webwerf

E-pos: kantoor@oranjepp.co.za

Telefoon: 051-448-4149

Faks: 051-447-0070

Ure: Maandae tot Donderdae 07:00-15:00

Vrydae 07:00-14:00

 

 

Primêr

Webwerf

E-pos: kantoor@oranjeprimer.co.za

Telefoon: 051-447-6845

Faks: 051-447-0070

Ure: Maandae tot Donderdae 07:00-15:00

Vrydae 07:00-14:00

 

 

Sekondêr

Webwerf

E-pos: admin@oranjemeisies.co.za

Telefoon: 051-447-4681

Faks: 051-447-3083

Ure: Maandae tot Donderdae 07:00-15:00

Vrydae 07:00-14:00

Koshuis

Webwerf

Joostehuis (Niel Theart):
E-pos: joostehuis@oranjemeisies.co.za
Telefoon: 084-511-6263

Le Rouxhuis (Corné Marais):
E-pos: cmarais@inext.co.za
Telefoon: 083-409-7395

Reünie

Webwerf

E-pos: sarette1972@gmail.com

Telefoon: 079-870-0495

© 2019 OranjeMeisies.co.za - All rights reserved. Privacy | CMS | #WebDesigns since 1999

Ons Skool

Die C&N Meisieskool Oranje in Bloemfontein is ’n oopkop-skool wat tred hou met die moderne wêreld sonder om Christelike waardes, betekenisvolle tradisies en hoëgehalte-onderwys weg te gooi.

Lees meer...


 

 

 

Akademie

Oranje het ’n uitstekende akademiese rekord.

Die skool het in 2018 oudergewoonte onder die top 50 skole in die Vrystaat geëindig.

Vyf leerders het onder die top 50 akademiese slimkoppe in die Vrystaat geëindig. 

Oranje se klas van 2018 het ’n klasgemiddeld van 69,7% behaal.

Lees meer...


Kultuur

Oranje is ‘n skool waarin die kultuurbedrywighede net so belangrik soos die sportbedrywighede is. 

Lees meer...


Sport

Oranje beskik oor toegewyde en professionele afrigters en maak ook van goed gekwalifiseerde buite-afrigters gebruik. 

Lees meer...

 


Kontak Ons

3 Harry Smithstraat, Arboretum,
Bloemfontein, 9301

+27 (0) 51 4474681

Volg Ons