NATUURWETENSKAP

Baie mense wou nog altyd verstaan hoe die wêreld werk. Ons gebruik natuurwetenskap om die dinge wat om ons gebeur, te ondersoek. Natuurwetenskap poog om gr. 8- en gr. 9-leerders aan verskeie aspekte van die wetenskap bekend te stel.
Die leerders kry die geleentheid om verskillende wetenskaplike prosesse en tegnieke baas te raak om hulle sodoende vir lewens- en/of fisiese wetenskap voor te berei.
Natuurwetenskap in die senior fase bestaan uit vier kennisafdelings:
– Lewe en lewende dinge
– Materie en materiale
– Energie en verandering
– Planeet aarde en die ruimte
In die eerste kwartaal word die onderwerp lewe en lewende dinge behandel. Dit verbreed leerders se kennis oor plante, diere en die mens.
In die tweede kwartaal maak die leerders kennis met die onderwerp materie en materiale. In hierdie afdeling word veral gefokus op die periodieke tabel, atome en ook chemiese reaksies.
Die derde kwartaal word op energie en verandering gefokus – elektrisiteit is een van die hoofkomponente van hierdie afdeling.
In die vierde kwartaal word gepoog om die leerders se kennis oor die aarde en ruimte te verbreed.

 

Het jy geweet?

Le Rouxhuis was ’n hospitaal tydens die Anglo-Boereoorlog en die 1ste skool-gebou en koshuis.

Die 1ste netbalspan, hokkiesspan én tennisspan was almal in 2022 die nasionale kampioen.

Die koor en Con Spirito-sanggroep het albei in 2023 hulle nasionale kompetisie gewen.

OMS was in 2021 17de nasionaal vir meeste onderskei-dings per leerder in die eindeksamen.

Oranje was die 1ste en lank die enigste skool in die land om drama as eksamen-vak aan te bied.