WISKUNDE

Vakbeleid:
– Deur die vak betekenisvol aan te bied ’n liefde vir, belangstelling in, en ’n positiewe ingesteldheid teenoor wiskunde te laat posvat.
– Om leerders te lei om probleemoplossing met gemak te hanteer.
– Om helder denke en logiese afleidings vermoëns te ontwikkel.
– Om basiese opleiding vir toekomstige studies en loopbaan te verskaf.

Slaagvereistes:

Gr. 8 tot gr. 9: 40% (40% deurlopende evaluering en 60% eksamen)
Gr. 10 tot gr. 12: 30% (25% deurlopende evaluering en 75% eksamen)

Kurrikulum:
Gr. 8 tot gr. 12 volg die nuwe kurrikulum (CAPS) soos deur die Departement van Onderwys voorgeskryf.
Die volledige kurrikulum is op die webtuiste van die Department van Onderwys beskikbaar.

Olimpiades:
Olimpiades waaraan die leerders kan deelneem:
Amesa
Harmony
Nautilus

Admaths:
Gevorderde wiskunde word by die skool aangebied. Leerders wat 80% of meer vir wiskunde behaal, kan dié vak neem. Inligting oor Admaths kan op hul webtuiste verkry word.

Master maths:
Master maths word in die middae in een van die skool se rekenaarsentrums aangebied.
Skakel mev. Carien James in die verband.

Wiskunde ekstra klasse:
Daar is Maandae- en Dinsdaemiddae ekstra klasse vir gr. 8- en gr. 9-leerders.

Het jy geweet?

Le Rouxhuis was ’n hospitaal tydens die Anglo-Boereoorlog en die 1ste skool-gebou en koshuis.

Die 1ste netbalspan, hokkiesspan én tennisspan was almal in 2022 die nasionale kampioen.

Die koor en Con Spirito-sanggroep het albei in 2023 hulle nasionale kompetisie gewen.

OMS was in 2021 17de nasionaal vir meeste onderskei-dings per leerder in die eindeksamen.

Oranje was die 1ste en lank die enigste skool in die land om drama as eksamen-vak aan te bied.