AFRIKAANS HUISTAAL

Oranje onderskei hulle jaarliks tydens die matriekeksamen. Oranje het sedert 2005 eerste in die Vrystaat geëindig. In 2024 is die topkandidaat in die Vrystaat in Afrikaans Huistaal ook deur Oranje opgelewer.

Die leerders skryf jaarliks vir verskeie skryfkompetisies in, soos die Poort-kompetisie (prosa / poësie).

Die gr. 12-leerders woon jaarliks ’n opvoering, aangebied deur ’n professionele toneelagentskap, oor hulle voorgeskrewe prosawerk, Onderwêreld, by.

Die Afrikaans Departement bestaan uit ’n groep baie ervare onderwysers. Vyf van dié onderwysers is betrokke by die jaarlikse nasienproses van matriekvraestelle – een as interne moderator, twee as senior nasieners en twee as nasieners.