VAKMUSIEK

Musiek word as ’n vak gedurende skoolure by die skool aangebied en onder spesiale omstandighede as ’n ekstra vak vanaf gr. 10 tot gr. 12.

Leerders wat musiek as ’n vak wil neem gedurende skoolure, moet ’n minimum van graad 2-standaard op haar instrument bereik het en moet ook oor ’n agtergrond van musiekteorie beskik.

Die vak dek ’n geweldige wye veld. Behalwe die speel van ’n instrument gedurende eksamens en konserte, behels die vak musiekteorie, musiekgeskiedenis, gehooropleiding en musiekontleding.