FISIESE WETENSKAP

Waar gaan jy fisiese wetenskap gebruik?
Die volgende studierigtings vereis fisiese wetenskap, of dit word aanbeveel:
– Enige mediese rigting, bv. arbeidsterapie, fisioterapie, radiologie, optometrie, ens.
– Ingenieurswese. Meganies, chemies, siviel ens.
– Argitektuur
– Wetenskaplike velde soos bv. biochemie, mikrobiologie ens.
– Fisiese wetenskap sal vir jou baie deure oopmaak.

Waarom moet jy fisiese wetenskap neem?
– Dit is uitdagend.
– Dit leer jou om analities te dink.
– Dit is ’n vaardigheidsvak.
– Dit berei jou voor vir enige wetenskaprigting.
– Die vakinhoud is interessant.

Die vak bestaan uit:
Fisika
– Newton se wette
– Elektrisiteit en magnetisme
– Meganika
– Golwe, klank en lig
– Elkeen van hierdie aspekte het verskeie onderafdelings wat verband hou met alledaagse, sowel as nie sulke alledaagse verskynsels.
Chemie
– Organiese chemie
– Anorganiese chemie
– Elektrochemie
– Chemiese stelsels
– Chemiese en fisiese verandering
– Dinamiese ewewig
– Elkeen van hierdie onderwerpe het ook verskeie interessante onderafdelings.