MARIMBAS

Die marimbas bestaan uit ’n informele groep leerders wat mooi, opgewekte klanke skep.

Dié musiekinstrument maak dit vir leerders met geen musiekervaring moontlik om aan hieraan deel te neem. Om marimbas te speel verg geen talent nie. Indien jy ’n marimbastok kan vashou, sal jy kan speel.

 Die marimbas tree by verskeie geleenthede van die skool op en is ook deel van die tuis-interskoles.

Het jy geweet?

Le Rouxhuis was ’n hospitaal tydens die Anglo-Boereoorlog en die 1ste skool-gebou en koshuis.

Die 1ste netbalspan, hokkiesspan én tennisspan was almal in 2022 die nasionale kampioen.

Die koor en Con Spirito-sanggroep het albei in 2023 hulle nasionale kompetisie gewen.

OMS was in 2021 17de nasionaal vir meeste onderskei-dings per leerder in die eindeksamen.

Oranje was die 1ste en lank die enigste skool in die land om drama as eksamen-vak aan te bied.