VERBRUIKERSTUDIE

Verbruikerstudie leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met betrekking tot voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparaat.

Verbruikerstudie het ten doel om leerders te leer om ingeligte besluite te neem en om optimaal gebruik te maak van hulpbronne om menslike welstand te verbeter. In die praktiese afdeling van die vak het leerders die geleentheid om verskillende produkte te maak en te bemark.

Die volgende onderwerpe word aan die leerders gebied:
1. Die verbruiker
2. Voedsel en voeding
3. Ontwerpbeginsels en -elemente
4. Tekstielvesels en tekstielstowwe
5. Kleding
6. Behuising
7. Entrepreneurskap

Ses formele assesseringstake word per jaar vereis. Dit word gedurende die skooljaar voltooi en maak 25% van die totale punte uit.

Oranje bied die praktiese opsie van voedsel aan. Vier periodes gaan aan die onderrig van teorie en twee aaneenlopende periodes vir praktiese werk en voorbereiding.

Elke leerder voltooi ’n Praktiese Assesserings Taak (PAT), gebaseer op praktiese take gedurende die jaar, as volg:

Gedurende die Septembereksamen drie uur vir die gr. 12.
Gedurende die Novembereksamen een en ’n half uur vir gr. 10 en twee uur vir gr. 11.