DRAMATIESE KUNS

Oranje was die eerste (en vir lank die enigste) skool in Suid-Afrika om drama as vak aan te bied.

Dramatiese kuns word as ‘n keusevak by Oranje aangebied en bied aan leerders die kans om holisties te ontwikkel. Drama ontwikkel nie slegs kreatiwiteit nie, maar ook die vermoë om persoonlik te groei en verskeie sosiale vaardighede aan te leer wat in enige vakgebied goed te pas kan kom.

Die kurrikulum strek oor verskeie gebiede van teater wat teoreties, sowel as prakties bestudeer word. Leerders word die geleentheid gegun om deel te neem aan verskeie praktiese projekte, insluitende:
– Nasionale Toneelkompetisie
– Reza de Wet-tienertoneelfees
– ATKV-Tienertoneelkompetisie
– Logan-toneelfees in Fraserburg
– Montagu Jeug Kunstefees
– Kunswedstryde