TOERISME

Toerisme is die studie van die aktiwiteite, dienste en nywerhede wat ’n reiservaring aan groepe of individue lewer. Dis die studie van die verwagtinge en gedrag van toeriste en die ekonomiese, sosiale en omgewingsimpak van toerisme op Suid-Afrika.

Die hoofonderwerpe in die Toerisme-kurrikulum is:
1. Toerismesektore
2. Kaartwerk en toerbeplanning
3. Toerisme-aantreklikhede
4. Volhoubare en verantwoordelike toerisme
5. Binnelandse, streeks- en internasionale toerisme (in en uit Suid-Afrika)
6. Kultuur- en erfenistoerisme
7. Buitelandse valuta
8. Kommunikasie en klante sorg
9. Bemarking

Formele assessering vir die vak word ses formele assesseringstake per jaar vereis. Hierdie take word gedurende die skooljaar voltooi en maak 25% van die totale punte uit.

Weens die praktiese aard van die vak moet leerders ook deur middel van ‘n praktiese assesseringstaak geassesseer word.

Die Praktiese Assesserings Taak (PAT) vir gr. 10 en gr. 11 word provinsiaal opgestel en gedurende die Junie-eksamen afgelê. Die PAT vir gr. 12 word jaarliks ekstern opgestel en volgens nasionale datums in die derde kwartaal afgelê.