DUITS

Oranje is een van slegs drie skole in die Vrystaat wat Duits tweede addisionele taal binne skoolure aanbied.

Die taalvaardighede wat geleer word, is luister, lees, praat, begrip en skryf. Dit word in gr. 8 en gr. 9 as verpligte vak aangebied en is van gr. 10 tot gr. 12 ‘n keusegroep. 

DSD
Leerders skryf jaarliks die Duitse taaldiploma (DSD-eksamen) wat internasionaal erken word. Dit skep ook die moontlikheid om in Duitsland te kan gaan studeer.
Die DSD-program bied aan Oranje ’n bykomende leerkrag al die pad uit Duitsland.

Uitruilprogram
Sedert 2018 het Oranje ’n susterskool in Duitsland, wat aan ons leerders die geleentheid bied om op ’n uitruil soontoe te gaan en dan ’n gassussie daarvandaan hier te ontvang.

Aktiwiteite
Buiten die akademiese werk is daar heelwat Duitsaktiwiteite deur die jaar, soos ’n begeleide toer met vasvrae in Duits tydens die Affies-interskole.