VAKKEUSES

 Tydens ’n jaarlikse inligtingsaand vir gr. 9’s en hul ouers word vakkeuses, toelatingsvereistes tot tersiêre inrigtings en ander relevante inligting bespreek.

► GRAAD 8-9

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal

Engels Huistaal OF Eerste Addisionele Taal

Duits Tweede Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Lewensoriëntering

Tegnologie

* Kies 2 uit die volgende 3:

Drama

Kuns

Musiek

► GRAAD 10-12

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal               

Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

→ Lewensoriëntering                                           

KEUSEVAKKE

’n Leerder kies een vak uit elke groep hieronder           

_________________________________________________________________  

→ Lewenswetenskappe

→ Besigheidstudie

→ Visuele Kuns

→ Rekenaartoepassingstegnologie

_________________________________________________________________

→ Fisiese Wetenskappe

→ Rekenaartoepassingstegnologie

→ Dramatiese Kuns

→ Verbruikerstudie

→ Besigheidstudie

→ Toerisme

_________________________________________________________________

→ Rekeningkunde

→ Duits (Tweede Addisionele Taal)

→ Verbruikerstudie

→ Geografie

→ Musiek

_________________________________________________________________